Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf ( §) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av  en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter sätter man upp ett anslagsbevis på kommunens officiella anslagstavla (Receptionen, Nämndhuset). Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker ca 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och Kultur-föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.
Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen).

Personuppgifter
I de protokoll som innehåller personuppgifter markeras namnet  med ett X så att inga personuppgifter för en enskild person läggs ut om man inte godkänt det.

Läs mer om personuppgiftslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster