Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter
Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Sparbanksgatan 1

Tel: 0590-612 16, 070-275 5786
E-post: agneta.svensson@filipstad.se

Anne-Louise Nilsson
Tel: 0590-611 94, 070-515 7210
E-post: anne-louise.nilsson@filipstad.se

Projekt

Hälso- och Breddidrottsturism
Kalhyttans friluftsområde

Projektets övergripande syfte är att främja tillväxten och öka sysselsättningen genom
• att utveckla förutsättningarna för tillväxt av besöks- och wellnessnäringen, samt
• att öka kommunens attraktionskraft för etablering av företag och inflyttning av
  arbetskraft
Projektet är nyskapande genom att det lyfter fram hälsa som en viktig utvecklingsfaktor för ekonomisk tillväxt och använder motionsaktiviteter och breddidrott som bas för utveckling av företagande och entreprenörskap inom besöks- och upplevelseindustrin.

De grundläggande motiven för projektet är att det skapar konkreta förutsättningar för ökad sysselsättning och snabbare ekonomisk utveckling. Det främjar entreprenörskapet och etableringen och tillväxten av små SPA- och hälsoföretag och det kommer att ge positiva hälsoeffekter och öka kommunens attraktivitet och stärker därmed även utvecklingsmöjligheterna för övriga företag i
regionen.
I det regionala utvecklingsprogrammet "Värmland Växer" har tio trender identifierats. En av trenderna är att välbefinnande och hälsa blir allt viktigare. En annan trend — som kan benämnas en växande upplevelseekonomi - visar att vi konsumerar allt mer upplevelser och kultur i olika former, där ökad individualisering, höjd levnadsstandard och ökad fritid, samt ökad rörlighet är viktiga drivkrafter. I Region Värmlands strategiska utvecklingsplan för turismen lyfts naturupplevelser — Nature break — fram som en av regionens konkurrensfördelar.
Kalhyttans Friluftsområde i Filipstad är - med sitt specialdesignade och kompakta spårsystem - ett av Sveriges ledande centers för längdåkning på skidor, mountainbike, orientering och draghundstävlingar. I projektet "Hälso- och breddidrottsturism" ingår dels
utvecklingsinsatser som planeras genomföras i samarbete med lokala företag och regionala nätverk och kompetenscenters, dels strategiska investeringar som förstärker och breddar användningen av Kalhyttans friluftsområde som besöksmål för såväl större evenemang som resurs för nya hälso- och friskvårdspaket. Genom projektet skapas således förutsättningar för en kraftig tillväxt inom såväl besöksnäringen som Wellness- och hälsosektorn.

Finansiärer i projektet är förutom Filipstads kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Barilla Sverige AB, Hällefors, Torsby, Storfors och Hagfors kommuner. Sparbanksstiftelsen Alfa medverkar dessutom med marknadsföringsmedel.

ProjektbeskrivningPDF

Projektledare:
Lars-Göran Pettersson
Tel: 0590-149 40, 070-603 1135
e-post: lgpetterson@telia.com

www.kalhyttan.selänk till annan webbplats

Bilder från invigningen den 24 mars 2012.

Projekt en destination värd att investera i 2013

En destination värd att investera i 2013 är ett samverkansprojekt med 10 kommuner där Filipstads kommun är projektägare.Turistnäringen ges förutsättningar att växa,  genom fokus på entreprenörerna, strategiska satsningar på infrastruktur och affärs- och produktutveckling. Regionen ska vara en destination värd att investera i.

Projektet består av tre insatsområden, som är beroende av varandras framgång:

1. Affärs-och produktutveckling
Utveckling av turismföretag  för att motsvara rmarknadernas trender, skapa spetsprodukter och uppfylla kundernas förväntningar.

2. Marknads- och produktkoordination
Insatser för att främja bearbetning av nya marknader och en ökad internationalisering/export samt skapandet av gränsöverskridande affärsrelationer.

3. Turistisk Infrastruktur
Infrastrukturella insatser för att utveckla det befintliga näringslivet och komplettera med nya företag genom en ökad tillgänglighet, nya målgrupper och ökade strömmar av besökande.
En satsning görs på sju investeringsområden när det gäller infrastrukturella insatser; Från Insjöstarnd till Vildmarksland, Vänerkusten,Jernets Bana, Bergslagskanalen, Brattforsheden, Skagern Runt&Dressin och NKLJ Banan.

Involverade kommuner: Filipstad, Storfors, Hagfors, Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora.

Projektledare: Hans Lundberg, 0590- 616 30, 070- 616 30 99  
e-post: hans.lundberg@filipstad.se

Slutrapport över projektetPDF

Bergslagen-Historia och framtid-Samverkan för utveckling

Riksantikvarieämbetet ansvarar för projektet som under en tioårsperiod 2006-2016 ska lyfta Bergslagen som en kulturhistorisk och turistisk region. Genom att utveckla och stärka ett antal Bergslagshistoriska centrum ( 14 st), med betoning på upplevelser och aktiviteter ska regionen  etableras  för ökad attraktionskraft och tillväxt.

Långban i Filipstads kommun utgör en av dessa 14 Bergslagshistoriska centrum. Sala Silvergruva, Pershyttan i Nora och Världsarvet Falun är  exempel på några andra. Visionen är att Bergslagen 2016  ska vara en välkänd kulturhistorisk och turistisk region, såväl nationellt som internationellt. Vidare ska Bergslagen vara en attraktiv region för verksamhet, boende och besök.

Projektledare: Hans Lundberg 0590- 616 30, 070- 616 30 99
e-post: hans.lundberg@filipstad.se