Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

FFA - Förebyggande friskvårdsarbete


​I FFA-projektet samverkar företag och kommun för att förbättra medarbetarnas hälsa och livsstil. En grundtanke är att god hälsa ger både mänskliga och ekonomiska vinster och stor vikt läggs på förebyggande åtgärder.

Totalt 1750 anställda arbetar utifrån en social gemenskap i ett nätverk med gemensamma utbildningar och aktiviteter där erfarenheter kan utbytas.

Hälsoinspiratörer, ca 1 per 25-30 anställda, strävar efter att förbättra medarbetarnas livsstil genom information, stöd och hjälp till sundare vanor och eftersom de finns på arbetsplatsen har de möjlighet att öka motivationen dagligen.

Projektet avslutades 2011-06-30.
Slutrapporten finns härPDF
Attityd i Karlstad har gjort en extern utvärdering.
UtvärderingenPDF

Projektet har varit väldigt framgångsrikt. Över 1100 personer har deltagit i projektets olika aktiviteter.
Många har kommit igång med regelbunden motion och har därmed förbättrat sin kondition tillika sin hälsa.
Konceptet kommer att drivas vidare då nya företag har anslutit sig. Man håller nu på att arbeta fram former för hur man ska driva detta i fortsättningen.
Modellen kan även bli en förebild för övriga kommuner i landet, då den är helt unik.