Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Bilder från resan till vänorten i Kina

Fyra representanter från Filipstads kommun besökte systerstaden Longyan i Kina. Här är bilder från resan.

Filipstad har haft kontakt med den kinesiska staden Longyan sedan 2011. 26 april i år besökte en delegation med bland andra deras nya borgmästare Chi Qiuna Filipstad. Då blev det besök på Spångbergsgymnasiet och det var då som Longyan och Filipstad skrev under ett systerskapsavtal, vilket innebär att se om det finns möjligheter till utbyte inom turism, affärsliv och utbildning.

Vecka 44 reste fyra representanter från Filipstads kommun; Per Gruvberger (kommunstyrelsens ordförande), Inge Nilsson Piehl (teknisk chef), Maria Thiery Wase (näringslivschef) och Christer Olsson (2:e vice ordförande i kommunstyrelsen), till Kina. Resan möjliggjordes genom stöd av ICLD (Sida) som jobbar med demokratifrågor.

I Kina åkte de bland annat till vår "sister-city" i Longyan, Fuijamen. De hälsade på i en bilfabrik med fokus på ny energi och diskuterade skolfrågor efter besök på Longyan University och andra skolor. Syftet med besöket var att starta skolsamarbeten kommunerna emellan under nästa år.

En vy från vänorten Longyan, en ”liten” kinesisk ort på drygt 3 miljoner invånare i Fujian Provinsen.

En vy från vänorten Longyan, en ”liten” kinesisk ort på drygt 3 miljoner invånare i Fujian Provinsen.

Överläggningar mellan Per Gruvberger och Tillförordnade Borgmästaren av Longyan, Lin Guoyao.

Överläggningar mellan Per Gruvberger och Tillförordnade Borgmästaren av Longyan, Lin Guoyao.

Per Gruvberger överlämnar en gåva från Filipstad till Tillförordnade Borgmästaren Lin Guoyao

Per Gruvberger överlämnar en gåva från Filipstad till Tillförordnade Borgmästaren Lin Guoyao

Studiebesök på Fujian New Longma Automobile CO.LTD

Studiebesök på Fujian New Longma Automobile CO.LTD

Besök på Longyan Overseas Chinese Vocational School

Besök på Longyan Overseas Chinese Vocational School

Besök på Longyan Overseas Chinese Vocational School

Besök på Longyan Overseas Chinese Vocational School

Besök på Longyan Universitet

Besök på Longyan Universitet

Senast uppdaterad: 2016-11-10