Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Föreningar - dags att söka investeringsbidrag

Nu är det dags att ansöka om investeringsbidrag för 2017. Senast 31 december vill vi ha fått in ansökan.

Investeringar som kan beviljas bidrag är till exempel förbättringar i klubblokaler, energibesparande åtgärder, utbyte av gräsklippare, trasiga liftar eller motorer med mera. Bidrag kan ej sökas till material (som t.ex. fotbollar) eller dräkter.

Ansökan

Ansökan om investeringsbidrag görs via blankett som finns bland våra e-tjänster inom området Kultur & fritid. Gå direkt till e-tjänstsidan med blanketten Investeringsbidrag>>>

I ansökan fyller föreningen i en beskrivning av ändamålet/objektet samt kostnadsberäkning (bilagor kan bifogas). Ansökan skrivs ut, undertecknas och skickas in till kommunen.

Glöm inte att komplettera ansökan med er ekonomiska berättelse.

Ansökan skickas senast den 31 december 2016 till:

Kommunstyrelsen
Box 303
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2016-11-29