Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Sammanträde kommunfullmäktige 14 mars 2013

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats & tid Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15
Sammanträdet inleds med information om IT-satsningen på grundskolan.
Sedan börjar "Allmänhetens frågestund" som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer ej att tas upp.  

Kvällens ärenden 

Motion ang. utvärdering av socialnämndens nya administrations- och ledningsorganisation
Motion ang. barns säkerhet på väg till Strandvägsskolan
Motion ang. utveckling och förändrad förvaltningsorganisation inom
socialförvaltningen
Motion ang. regler för badkläder
Motion ang. mindre byråkrati för skolledare och lärare
Motion ang. vattenskydd i kommunen
Fråga ang. ungdomsarbetslöshet
Redovisning utredningsuppdrag-Kriterier "Nytänkare"
Sammanräkning ny ersättare i socialnämnden
Fyllnadsval i Stiftelsen Filipstadsbostäder
Revisorerna informerar
Anmälningsärenden

Läsa handlingar>>> (pdf)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2013-03-07