Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Storbron

Storbrons förskola ligger naturskönt alldeles i utkanten av tätorten med närhet till skog och bondgård. Vår förskola består av avdelningarna Tofsöra, Sotlugg och Linlugg.

Tillsammans har vi ca 54 barn i åldern 1-5 år, fördelade på 1 grupp för de yngsta barnen och 2 grupper för de äldre barnen.

Öppettider är kl. 6.00 – 18.00. Alla röda dagar är det stängt.

Verksamheten leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Detta innebär:

  • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen.
  • föräldern deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats
  • inga separationer sker mellan föräldern och barnet under de tre första dagarna
  • föräldern är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet
  • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt

Förskolans arbete grundar sig på Läroplan för förskolan, Lpfö 98. På Storbrons förskola vill vi skapa en gynnsam miljö för lek och lärande, där alla respekterar varandra, visar hänsyn och tar ansvar för sig själv och sin omgivning. Det gör vi genom att ta tillvara alla situationer i vardagen. Utemiljön är en stor resurs i vårt arbete.

Barns lärande och inflytande där vi pedagoger ser oss som medforskare, är andra områden som vi prioriterar.

Barn som ska fylla 6 år samlas i Trollgänget en gång i veckan, med start i januari, för att leka och lära känna varandra inför förskoleklassen.

Lunch får vi från centralköket i Filipstad, medan frukost och mellanmål tillreds på förskolan.

Förskolans verksamhet styrs utifrån Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö). Likabehandlingsplanen presenterar förskolans arbete för att främja allas lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkning.

Styrdokument

Storbrons förskola

Postadress
Storbrons förskola
682 91 Filipstad

Linlugg 0590-613 19
Sotlugg 0590-613 20
Tofsöra 0590-613 09

Förskolechef - Lena Löwbäck

Telefonnummer
0590‑613 04

Senast uppdaterad: 2017-08-29