Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Stålvallaskolan

Mitt i de djupa, natursköna värmlandsskogarna finner du bandymetropolen Lesjöfors och här ligger Stålvallaskolan.

Stålvallaskolan är en grundskola med förskoleklass till år nio med cirka 190 elever. I skolans lokaler ryms även daghem, fritidshem, fritidsgård, folktandvård och bibliotek.

Elevdatorer på Stålvalla

Alla elever i årskurs 6-9 på Stålvallaskolan har sedan höstterminen 2012 fått låna en egen bärbar dator. Datorn används i skolan och hemmet för skolarbete och är ett led i arbetet för att nå en högre måluppfyllelse. Projektet heter "Min dator" och du kan läsa mer under den rubriken i menyn. Där hittar du också regler som gäller för datoranvändning.

Företaget Flinka fingrar

När du börjar i år 6 kommer du att ingå i vårt företag "Flinka fingrar". Grundtanken med vårt företag är att ge alla, såväl elever som lärare, ett gemensamt projekt att arbeta för.

Vi har påskmarknad och öppet hus då vi säljer våra produkter som vi gör på elevens val. Företaget har avdelningar inom textil, trä, matematik, form. Vi bakar också till vår cafeteria och har en tidning som heter Stålblaskan. Behållningen från vårt företag går till eleverna själva och till saker som vi gemensamt beslutat om. Till exempel har vi köpt in roliga saker och haft fester på Folkets hus för pengarna vi fått in.

Arbetsplaner

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar i skolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ordningsregler

På vår skola skall alla känna sig trygga oavsett kön, ålder och bakgrund.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Stålvallaskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Dokument

Kontaktinformation

Stålvallaskolan södra

Telefonnummer
0590‑17 31 30
Postadress
Skolgatan 36
680 96 Lesjöfors
Kontaktinformation

Stålvallaskolan norra

Telefonnummer
073‑826 62 12 (våning 1)
073‑828 64 54 (våning 2)
Postadress
Skolgatan 36
680 96 Lesjöfors
Kontaktinformation

Rektor - Leif Hansson

Telefonnummer
0590‑17 31 31
070‑190 48 95
Kontaktinformation

Expedition - Gun Eriksson

Telefonnummer
0590‑17 31 30
Kontaktinformation

Skolsköterska - Solveig Lundblad

Telefonnummer
070‑686 14 91
Kontaktinformation

Studie- och yrkesvägledning - Britt Fredriksson

Telefonnummer
0590‑614 95 (Ferlinskolan och Spångbergsgymnasiet)
0590‑614 36 (Stålvallaskolan)

Senast uppdaterad: 2017-11-08