Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Stöd för barn och unga

Elevhälsan

Här ingår medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser.

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

HVB-hem

Boende för ensamkommande asylsökande ungdomar.

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.