Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera i skolan. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan består av medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Elevhälsan ska verka för att skolan är en plats där varje enskild elev känner

  • trygghet
  • gemenskap
  • välbefinnande.

Det finns en medicinskt ansvarig skolsköterska som ansvarar för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar.

Läs mer

Kontaktinformation Verksamhetschef - Ingela Dullum

Telefonnummer
070‑569 72 38

Kontaktinformation Medicinskt ansvarig skolsköterska - Birgitta Jansson

Telefonnummer
070‑646 14 10