Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Skolformen finns på två nivåer:

 •    grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
 •    gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen)

Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskola

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Orienteringskurs (datorkunskap)

Träningskola

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Ämnen som motsvarar gymnasiesärskolans kurser

 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Kontaktinformation Kontaktperson - Louise Svenrup

Kontaktinformation Vuxenutbildningen

Telefonnummer
0590‑614 16
Besöksadress
Fogdevägen 2 (Spångbergsgymnasiet)
Postadress
Box 301
682 27 Filipstad
Öppettider
Besökstid: måndag-fredag 10.00-12.00, Telefontider: måndag-fredag 08.00-09.30

Kontaktinformation Rektor - Peter Ramqvist

Kontaktinformation Utbildningssamordnare - Anna Geber

Telefonnummer
0590‑614 16