Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Likabehandling inom SFI

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och det har samband med:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag eller knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser alla går när man kommer)
 • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika sociala medier)
 • trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Sexuella trakasserier kan vara:

 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • oönskad fysisk kontakt
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Övergripande mål

Utdrag från likabehandlingsplanens mål:

 • Eleverna får utbildning i demokratiska värden.
 • Information ges om ordningsregler och likabehandlingsplanen.
 • Alla ska ha rätt till att delta i arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Känna igen osäkra områden där kränkande behandling kan börja.
 • Alla ska reagera och utreda om någon utsätts för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
 • Arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.
 • Enkätundersökning gällande trivsel genomförs varje år.
 • Enkätsvaren ska diskuteras i elev- och personalgruppen
 • Eleverna ska veta vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.

Dokument

Likabehandlingsplan 2017/2018 (pdf, 1 MB)

Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Kontaktinformation SFI

Besöksadress
Viktoriagatan 8, Folkets hus
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Rektor - Peter Ramqvist