Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 302, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsgymnasiet, Fogdevägen 2, 682 31 FILIPSTAD

Tel: 0590-612 62
E-post: bun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Tf verksamhetschef
Annika Axelsson
Tel. 0590-615 10
e-post: annika.axelsson@filipstad.se

Förskoleverksamhet

Förskola och familjedaghem erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Våra verksamheter ska präglas av goda miljöer där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet.

I Filipstads kommun har vi förskoleverksamhet i följande former:

Förskola 1-5 år

Det finns både förskolor som drivs av kommunen och fristående förskolor.

Familjedaghem 1-5 år (kallas även pedagogisk omsorg)

Familjedaghem är ett alternativ till förskola och verksamheten bedrivs huvudsakligen i dagbarnvårdarnas egna hem.

Helg- och nattöppen verksamhet 1-12 år ("Nattis")

För barn vars vårdnadshavare arbetar kväll, natt och/eller helg finns barnomsorg på förskolan Lyckan.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 525 timmar/år.

Öppen förskola 1-5 år

En verksamhet som är till för vårdnadshavare som är hemma med sina barn. Vårdnadshavaren och barnet besöker öppna förskolan tillsammans.

Relaterad information