Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Bredband och fiber

Du som bor i Filipstads tätort eller på landsbygden kommer inom den närmaste tiden att märka av den kommande satsningen på fiber och bredband som sker i kommunen. Här kan du läsa mer om fiber och bredband och vad som gäller för ditt hushåll.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som målsättning att 100 % av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå detta mål i Filipstads kommun.

I den lokala bredbandsstrategin (pdf, 112 kB) kan du läsa om hur detta ska genomföras i Filipstad kommun (antagen av kommunstyrelsen 2016-04-27).

Här hittar du handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2017 (pdf, 476 kB).

Vanliga frågor och svar om fiber (pdf, 437 kB)

IP-Only Värmlands hemsida kan du kunna hitta mer information om fiberutbyggnaden i Östra Värmland (se Nyheter).

 

Nyheter

2017-11-22 Fiberutbyggnaden på landsbygden startar

Det blev nyligen klart att 23,3 miljoner ur Landsbygdsprogrammet beviljats för fiberutbyggnad på landsbygden i Filipstads kommun. Detta tillsammans med investeringar av IP-Only gör det nu möjligt att bygga ut fibernätet i större delen av kommunen. I Asphyttan och Kalhyttan har byggnationen startats under hösten. Fiberutbyggnaden av hela Filipstads kommuns landsbygd beräknas pågå de närmaste 2-3 åren. För området längst norr ut i kommunen, Rämmen och Liljendal som inte rymdes inom bidragsområdet, pågår arbete för att kunna realisera fiberutbyggnaden även här.

2017-11-02 Konsumentrådgivning

Nu finns Telekområdgivarna, en opartisk och kostnadsfri tjänst för konsumenter om abonnemang för TV, telefon och bredband.

2017-10-26 Informationsmöte i Rämmen

Kommunen och byNet informerade under onsdagskvällen om fiberutbyggnaden och Telias nerläggning av kopparnätet. Intresset var stort och cirka 40 personer deltog på mötet. Nästa steg är att samla in intresseanmälningar för komma framåt med planering och bidragsansökningar för detta område.

2017-06-15

Nyligen öppnade det sig möjligheter att bygga ut fiber till större delen av hushåll och företag på Filipstads landsbygd i och med att bidrag budgeterats för Filipstads kommun inom ramen för Landsbygdprogrammet. IP-Only, som kommunen samverkar med, har skickat ut ett fibererbjudande till de flesta fastighetsägare på landsbygden i kommunen och informationsmöten har hållits. Företag kommer att kunna ansluta sig i takt med att nätet byggs ut.

Just nu pågår försäljning, Länsstyrelsens beslut om bidrag troligtvis sept-okt, sedan kan projektet startas med detaljplanering, markägarkontakter, olika tillstånd t.ex. från Trafikverket.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I de områden som fått bidrag, Brattfors, Asphyttan (inkl. Kalhyttan) och landsbygden runt Lesjöfors, har försäljning genomförts och detaljplanering har påbörjats. För övriga områden kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Mer bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i de aktuella fiberområdena.

Telia bygger fiber i tätorterna Nykroppa, Persberg och Lesjöfors. De som hamnar utanför Telias områden kommer att ingå i "landsbygdsområdena" och erbjudas fiber av IP-Only. I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät (helt nytt nät) kommer företag att kunna ansluta sig.

2016-09-05 Fibererbjudande till landsbygd runt Lesjöfors

Under den närmaste veckan kommer IP-Only att skicka ut ett säljbrev till boende på landsbygden runt Lesjöfors (gäller inte tätorten).

2016-06-08 Fiber till företag och hyreshus

IP-Only hade 7 juni ett informationsmöte i Folkets hus om fiber till företag och flerfamiljshus i Filipstad. Det finns en stor efterfrågan från företag men tyvärr kom bara ett fåtal till mötet. För intresseanmälan för en fiberanslutning till ditt företag eller hyreshus, kontakta Hanna Dahlström, IP-Only, hanna.dahlstrom@ip-only.se, 070-255 14 47.

2016-04-13 Fiberbidrag

Länsstyrelsen har nu beviljat bidrag till följande fiberområden i Filipstads kommun: Brattfors, Asphyttan och Lesjöfors (omnejd utanför tätorten). Bidrag för övriga områden kommer att sökas i nästa bidragsomgång som blir under hösten. Även annan medfinansiering av dessa områden undersöks och målsättningen är fortfarande att komma igång så fort som möjligt.

2016-02-22 Fiberutbyggnad på landsbygden

Projektet för att bygga fiber på landsbygden i Filipstads kommun tillsammans med IP-Only och byNet är startat. byNet, som kommer att genomföra utbyggnaden på landsbygden, har byggt upp en lokal projektorganisation. byNet tillsammans med kommunens bredbandssamordnare besöker lokala arbetsgrupper/föreningar för att få igång arbetet i kommunens alla områden. Den lokala arbetsgruppen kommer att informera i det aktuella området, beställningsbrev kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare och informationsmöten kommer att anordnas. I de flesta områden finns en lokal arbetsgrupp. I några områden pågår arbete med att bilda arbetsgrupper. Läs mer på "Fiber på landsbygden".

2015-10-13 Fibersatsning i Östra Värmland

Kommunen presenterade under måndagen 12 oktober sitt samarbete med Storfors och Kristinehamns kommuner, IP-Only och byNet för utbyggnad av fiber till alla - i tätort och på landsbygden. Detta väcker naturligtvis många frågor: när, kostnad, hur osv. Kommunens bredbandssamordnare kommer tillsammans med byNet att anordna ett informationsmöte och bjuda in boende på landsbygden så vi kan berätta mer. Tid/plats: 2015-11-10, 18.30, Folkets hus i Filipstad.

Bredbandssamordnaren kommer även att kontakta fiberföreningar, byalag och liknande. Även företag kommer att informeras om fibersatsningen. Läs mer om fibersatsningen. (pdf, 250 kB)

2015-03-25
Kommunens bredbandssamordnare intervjuas i Värmlandsnytt och berättar om förseningar och krångliga bidragsregler för föreningar.

2015-03-09 Nerläggning av ADSL i Brattfors

Uppdaterad information för de abonnenter som berörs av Quadracoms nerläggning av stationen i Brattfors.

Kontaktinformation Bredbandssamordnare - Björn Kjerrulf