Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Elproduktion och elkraftens historia

Filipstad Energi äger två kraftstationer i Filipstad. Dels Laxöringen, vilken är belägen vid Skillerälven i centrala staden och dels Storbron, belägen vid Storbrohyttan.

Total årsproduktion är c:a 1,7 GWh.

 

Laxöringen

Byggnaden är uppförd åren 1913 - 1914. Kraftstationen består av 2 st Francisturbiner, fabrikat Finnshyttan, från 1913. Effekten per maskin är 125 kW. Fallhöjd för stationen är 6,2 m.

Generatorerna är synkrongeneratorer tillverkade av Elektromekano.

 

 Storbron

Stationen togs i drift år 1942. Turbinen är en vertikalmonterad Francisturbin, fabrikat Finnshyttan. Effekten på maskinen är 40 kW. Fallhöjden för stationen är 2,4 m.

Generatorn är en synkronmaskin tillverkad av Asea.

 

Elkraftens historia i Filipstad

Starten

I april 1883 startades en utredning om att anskaffa elektrisk belysning till stadens allmänna platser. Byggnationen fick dock anstå ytterligare en tid efter beslut i fullmäktige, då man ville avvakta utvecklingen i övriga delar av landet.

Under våren 1887 konstituerades Filipstads Elektriska Aktiebolag. Bolagets uppgift var att elektrifiera stadens belysning med, enligt förslag, 140 lampor. Ett kraftverk för försörjning av belysningen installerades i stadens brygghus, beläget i nuvarande stadsparken mitt emot gamla elverket. Den första elbelysningen tändes lagom till Oxhälja detta år.

En av de första fastigheter som fick el var Stadshotellet, vilket elektrifierades under november samma år.

Filipstads Stad övertog bolaget den 19/8 1907.

Utveckling

1913 är ett viktigt år i bolagets historia. Då startade byggnationen av den nya kraftstationen vid Skillerälven. Denna stod färdig 1914 och har sedan dess varit ett nav i Filipstads elnät, med produktion, mottagning och fördelning i samma byggnad. I början på 1900-talet påbörjades en intensiv utbyggnad av elnätet som i stort sett pågått ända fram i våra dagar.

Nutid

Verksamheten bedrivs idag, efter omregleringen av elmarknaden, i två bolag.

Filipstad Energinät tillhandahåller nättjänster med byggnation, drift och underhåll av det lokala elnätet. Bolaget har idag 12 anställda. Antalet anslutna kunder är c:a 3 500 st. Energiomsättningen är c:a 73 GWh/år.

Filipstad Energi äger och driver elproduktionen.

Kontaktinformation Filipstad energinät AB

Telefonnummer
0590‑613 62
Besöksadress
Konsul Lundströms väg 4
Postadress
Box 150
682 24 Filipstad
Öppettider
Vardagar 08.00-16.00