Boende & bredband

För dig som vill hitta ett boende eller bor i Filipstads kommun så hittar du här samlad information. Här kan du också läsa om bredbandssatsningen i kommunen.


Bygga, förvalta och riva

Kommunens byggnadsinspektörer hjälper dig med dina frågor som rör byggande och rivning. Inspektörerna arbetar även med frågor om ovårdade fastigheter och annan tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Miljö- och hälsoskydd

Här handläggs dina miljö- och hälsoskyddsärenden. Har du tänkt öppna ett café, borra efter
bergvärme eller gräva ett enskilt avlopp är det hit du ska vända dig.

Planer och kartor

Plan- och kartavdelningen planerar för Filipstads kommuns framtid och hjälper dig i frågor om adresser, utsättning och kartmaterial.


Filipstads kommun | Box 303 | 682 27 Filipstad | Besöksadress: Hantverksgatan 22
Tel: 0590-611 00 | Fax: 0590-615 99 | E-post | kommun@filipstad.se