Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 88
E-post: miljo-stadsarkitektkontoret@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Buller

Vad är buller?

Fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Buller är enkelt uttryckt
oönskat ljud, det vill säga ljud som människor känner sig störda av och
helst vill slippa. Men även önskade ljud, som musik, kan bli oönskade om
ljudnivån är för hög.

Buller kan komma ifrån många olika sorters källor. Det man oftast tänker på är vägtrafikbuller eller buller ifrån industrier. Buller kan också komma ifrån vindkraftverk, konserter, festlokaler eller så kan man uppleva det inomhus, på exempelvis en skola.

I skrivande stund (mars 2014) håller en samordnad utredning på att genomföras av bland annat Boverket och Naturvårdsverket för att få en samlad bedömning och samlade riktvärden vad gäller buller vid bostäder och vid industrier och vägar.

Decibel och hertz

Ett ljuds frekvens mäts i hertz (Hz), svängningar per sekund, och de för människan hörbara ljuden finns i spannet 20 till 20 000 Hz. Ljud under 20 Hz är för dova för att vi medvetet skall kunna uppfatta dem, men vi kan fortfarande känna av dem, som ett lätt obehag. Ljud över 20 000 Hz är så ljusa att vi inte kan uppfatta dem, men hundar, katter och många andra djur kan uppfatta och påverkas av höga frekvenser.
Musikens olika toner är satta vid ett visst antal hertz. Till exempel är tonen A exakt 440 Hz.

Decibel (dB) är ett mått på ljudtrycksnivå. Ju fler decibel, desto högre ljudtrycksnivå. Normal samtalston ligger vid ca. 60 dB, medan en rockkonsert kan vara uppe vid 110 dB. Smärtgränsen för ljudtryck ligger vid 130-140 dB, och trumhinnorna spricker vid 180 dB. De flesta MP3-spelare har en spärr i sig som inte låter dig lyssna på musik högre än 92 dB.
Decibelskalan är logaritmisk, det vill säga att en ökning med 3 i decibelskalan innebär en fördubbling av ljudtrycket.

Lågfrekventa ljud

Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras
av låga frekvenser. Exempel på symtom vid exponering är trötthet, irritation,
huvudvärk, koncentrationssvårigheter och störd sömn. Symtomen
och besvären kan komma redan vid relativt låga ljudnivåer, strax över den
normala hörtröskeln.

Vad gör kommunen?

Om du misstänker att du utsätts för buller, vänd dig till kommunen så undersöker de om bullret går över de riktvärden som finns på buller.

Sidan uppdaterades senast 2014-10-24