Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Bredband och fiber

Du som bor i Filipstads tätort eller på landsbygden kommer inom den närmaste tiden att märka av den kommande satsningen på fiber och bredband som sker i kommunen. Här kan du läsa mer om fiber och bredband och vad som gäller för ditt hushåll.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som målsättning att 100 % av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå detta mål i Filipstads kommun.

I den lokala bredbandsstrategin (pdf, 112 kB) kan du läsa om hur detta ska genomföras i Filipstad kommun (antagen av kommunstyrelsen 2016-04-27).

Här hittar du handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2017 (pdf, 476 kB).

Vanliga frågor och svar om fiber (pdf, 437 kB)

IP-Only Värmlands hemsida kan du kunna hitta mer information om fiberutbyggnaden i Östra Värmland (se Nyheter).

 

Nyheter

2017-06-15

Nyligen öppnade det sig möjligheter att bygga ut fiber till större delen av hushåll och företag på Filipstads landsbygd i och med att bidrag budgeterats för Filipstads kommun inom ramen för Landsbygdprogrammet. IP-Only, som kommunen samverkar med, har skickat ut ett fibererbjudande till de flesta fastighetsägare på landsbygden i kommunen och informationsmöten har hållits. Företag kommer att kunna ansluta sig i takt med att nätet byggs ut.

Just nu pågår försäljning, Länsstyrelsens beslut om bidrag troligtvis sept-okt, sedan kan projektet startas med detaljplanering, markägarkontakter, olika tillstånd t.ex. från Trafikverket.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I de områden som fått bidrag, Brattfors, Asphyttan (inkl. Kalhyttan) och landsbygden runt Lesjöfors, har försäljning genomförts och detaljplanering har påbörjats. För övriga områden kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Mer bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i de aktuella fiberområdena.

Telia bygger fiber i tätorterna Nykroppa, Persberg och Lesjöfors. De som hamnar utanför Telias områden kommer att ingå i "landsbygdsområdena" och erbjudas fiber av IP-Only. I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät (helt nytt nät) kommer företag att kunna ansluta sig.

2016-09-05 Fibererbjudande till landsbygd runt Lesjöfors

Under den närmaste veckan kommer IP-Only att skicka ut ett säljbrev till boende på landsbygden runt Lesjöfors (gäller inte tätorten).

2016-06-08 Fiber till företag och hyreshus

IP-Only hade 7 juni ett informationsmöte i Folkets hus om fiber till företag och flerfamiljshus i Filipstad. Det finns en stor efterfrågan från företag men tyvärr kom bara ett fåtal till mötet. För intresseanmälan för en fiberanslutning till ditt företag eller hyreshus, kontakta Hanna Dahlström, IP-Only, hanna.dahlstrom@ip-only.se, 070-255 14 47.

2016-04-13 Fiberbidrag

Länsstyrelsen har nu beviljat bidrag till följande fiberområden i Filipstads kommun: Brattfors, Asphyttan och Lesjöfors (omnejd utanför tätorten). Bidrag för övriga områden kommer att sökas i nästa bidragsomgång som blir under hösten. Även annan medfinansiering av dessa områden undersöks och målsättningen är fortfarande att komma igång så fort som möjligt.

2016-02-22 Fiberutbyggnad på landsbygden

Projektet för att bygga fiber på landsbygden i Filipstads kommun tillsammans med IP-Only och byNet är startat. byNet, som kommer att genomföra utbyggnaden på landsbygden, har byggt upp en lokal projektorganisation. byNet tillsammans med kommunens bredbandssamordnare besöker lokala arbetsgrupper/föreningar för att få igång arbetet i kommunens alla områden. Den lokala arbetsgruppen kommer att informera i det aktuella området, beställningsbrev kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare och informationsmöten kommer att anordnas. I de flesta områden finns en lokal arbetsgrupp. I några områden pågår arbete med att bilda arbetsgrupper. Läs mer på "Fiber på landsbygden".

2015-10-13 Fibersatsning i Östra Värmland

Kommunen presenterade under måndagen 12 oktober sitt samarbete med Storfors och Kristinehamns kommuner, IP-Only och byNet för utbyggnad av fiber till alla - i tätort och på landsbygden. Detta väcker naturligtvis många frågor: när, kostnad, hur osv. Kommunens bredbandssamordnare kommer tillsammans med byNet att anordna ett informationsmöte och bjuda in boende på landsbygden så vi kan berätta mer. Tid/plats: 2015-11-10, 18.30, Folkets hus i Filipstad.

Bredbandssamordnaren kommer även att kontakta fiberföreningar, byalag och liknande. Även företag kommer att informeras om fibersatsningen. Läs mer om fibersatsningen. (pdf, 250 kB)

2015-03-25
Kommunens bredbandssamordnare intervjuas i Värmlandsnytt och berättar om förseningar och krångliga bidragsregler för föreningar.

2015-03-09 Nerläggning av ADSL i Brattfors

Uppdaterad information för de abonnenter som berörs av Quadracoms nerläggning av stationen i Brattfors.

Kontaktinformation

Bredbandssamordnare - Björn Kjerrulf

Senast uppdaterad: 2017-06-28