Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Fiber på landsbygden

Fiberutbyggnad på landsbygden sker genom ett projekt i samverkan med Storfors och Kristinehamns kommuner, IP-Only och byNet.

Hela kommunens yta är indelad i fiberområden. Fiberföreningar behöver inte bildas men genom grannsamverkan kan tillräcklig efterfrågan uppnås för att kunna starta byggnation i ett fiberområde. Alla inom ett fiberområde kommer att erbjudas att välja att ansluta sig. Priset för en anslutning är 19 900 kr monterat och klart. Du betalar först när inkopplingen är klar och det finns möjlighet att dela upp betalningen. 

Kommunens bredbandssamordnare besöker under vintern/våren föreningar, byalag och liknande för att informera om projektet och starta lokala projektgrupper.

Så här går det till:

Projektgrupp om bredband

- Lokala projektgrupper startas i fiberområdet
- Genom grannsamverkan informeras boende, informationsmöten anordnas mm
- IP-Only skickar ut säljbrev till samtliga hushåll, fritidshusägare m.fl. inom området.
- När tillräckligt många beställningar kommit in kan projektet startas.

På IP-Only Värmlands hemsida kan du hitta mer information, frågor och svar mm. Där kan du också beställa när du fått ett säljbrev från IP-Only (även om du hittar din adress nu måste en kampanj vara startad i ditt område för att du ska kunna göra en beställning, dvs du ska ha fått ett säljbrev från IP-Only).

Här kan du hämta en mall för ett lokalt informationsblad (word, 37 kB) som du kan anpassa för ditt fiberområde.

I Filipstad finns sedan tidigare tre fiberföreningar: Brattfors, Asphyttan (ADG) och Nordmark. Fiberutbyggnaden kommer att ske i samverkan med dessa fiberföreningar.

Strategi och handlingsplan

Kontaktinformation

Bredbandssamordnare - Björn Kjerrulf

Senast uppdaterad: 2017-06-15