Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Försäljning av tobak och läkemedel

Försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel utanför apotek ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Anmälningsplikt

Den som säljer tobaksvaror i näringsverksamhet till konsumenter är skyldig att anmäla detta till kommunen enligt lag. Det gäller både butiker och vid automatförsäljning. Att inte anmäla försäljning av tobaksvaror och läkemedel utanför apotek till kommunen är en handling som polisanmäls.

Åldersgräns

Åldersgräns på 18 år gäller för inköp av tobak. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden är över 18 år och i tveksamma fall begära legitimation. Information om åldergräns ska finns vid varje kassa i butiken och på varuautomater för tobaksförsäljning.

Försäljarens ansvar

Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är informerad om gällande regler och ha ett egenkontrollprogram, det vill säga rutiner som gäller för personalens arbete. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen.  

Varje försäljningsställe för tobaksvaror ska ha en tydlig och klar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan meddela föreläggande och förbud om det krävs för att lagen (tobakslagen) ska efterlevas. Vid tillsyn kontrolleras till exempel att information om åldergränsen lämnas på lämpligt och synligt sätt. Personalen ska ha kunskap om reglerna och ha rutiner för hur dessa ska tillämpas.

Försäljning av läkemedel

Försäljning av läkemedel på annat försäljningsställe än apotek ska anmälas till kommunen. Enligt lagen om handel med vissa recepfria läkemedel får läkemedel inte säljas eller på annat sätt lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Vid försäljning av läkemedel är man skyldig att ha ett egenkontrollprogram. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur åldersgränser och andra bestämmelser ska tillämpas och övervakas. Dessa rutiner ska dokumenteras skriftligt.
Information om egentillsyn finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsarkitektkontoret

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad 

Senast uppdaterad: 2017-07-06