Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE)

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten i Filipstad riktar sig till medborgare som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd.

Filipstads kommun medverkar i flera olika EU-projekt, som projektägare eller medfinansiär.

Enheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor. Att nå egen försörjning och att bli självständig är en förutsättning för ett rikare liv. Förutom detta servar AIE också för att underlätta pensionärernas vardag i form av tjänster som förhindrar fallolyckor, samt andra tjänster som gräsklippning, snöskottning med mera mot mindre betalning.

AIE är med i ett nätverk där ett nära samarbete sker med Socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även med andra kommuner regionalt och centralt.

För att lyckas skapas olika arenor där vi erbjuder olika insatser utifrån de olika uppdragen och utifrån individens behov.

AIE har på kort tid blivit en välbesökt mötesplats för kommunens medborgare och arbetsmetoder har utvecklats och arbetats fram. Det hela bygger på ett förtroendefullt arbetssätt från samtliga verksamheter med individen i fokus.

Senast uppdaterad: 2017-09-15