Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Statistik

Här hittar du några av de mest efterfrågade statistikuppgifterna. Det handlar om statistik kring folkmängd, flyttning, mandat i Kommunfullmäktige, bostäder, arbete, företag, skola och omsorg.

Befolkningsförändringen månadsvis 2017

MånadFolkmängd FolköknFöddaDödaInflyttUtflyttInUt-netto

Justering

Januari

10 940

-20

13

19

89

96

-7

-7

Februari

10 950

10

11

13

78

76

2

10

Mars

10 918

-32

9

16

68

100

-32

7

April

10 898

-20

18

14

69

93

-24

0

Maj

10 864

-34

7

12

83

118

-35

6

Juni

10 847

-17

15

12

74

87

-13

-7

Juli

10 873

26

16

10

99

77

22

-2

Augusti

10 898

25

10

3

94

83

11

7

September

10 829

-69

2

14

49

103

-54

-3

Oktober

10 803

-26

7

15

57

74

-17

-1

November

10 775

-28

6

15

47

67

-20

1

December

Summa

10 775

-185114
144807

8874

-16711

Mer statistik i kommunfakta

Kommunfakta 2017
(pdf, 456 kB)Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2017 barn och familj
(pdf, 289 kB)Kommunfakta barn och familj innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta 2017 tätort
(pdf, 613 kB)Kommunfakta tätort innehåller statistik om kommunens tätorter, in- och utflyttning, inkomster m.m. Uppdaterad version av kommunfakta tätort publiceras under våren 2017.

Statistiska centralbyrån,SCB

Kontaktinformation Kontaktperson Statistikfrågor - Michael Björklund

Telefonnummer
0590‑611 45
070‑305 29 52