Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på kommunkansliets arkiv.

Aktuella anslag

 • Kommunstyrelsen 2017-12-20

  Anslagsdatumet: 2018-01-02
  Anslaget tas ner: 2018-01-24
 • Direktionen för Bergslagens räddningstjänst 2017-12-06

  Anslagsdatumet: 2017-12-22
  Anslaget tas ner: 2018-01-15
 • Kommunfullmäktige 2017-12-14

  Anslagsdatumet: 2017-12-21
  Anslaget tas ner: 2018-01-12
 • Kultur- och föreningsutskottet 2017-12-14

  Anslagsdatumet: 2017-12-21
  Anslaget tas ner: 2018-01-12
 • Socialnämnden 2017-12-12

  Anslagsdatumet: 2017-12-21
  Anslaget tas ner: 2018-01-12

Aktuella kungörelser

För närvarande finns inga aktuella kungörelser.