Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Aktuella anslag

 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-03-19

  Anslagsdatumet: 2018-03-20
  Anslaget tas ner: 2018-04-10
  Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret Kristinehamn
 • Administrativa nämnden 2018-02-14

  Anslagsdatumet: 2018-03-20
  Anslaget tas ner: 2018-04-10
  Protokollets förvaringsplats: Lönecentrum Kristinehamn
 • Budgetberedning 2018-03-12

  Anslagsdatumet: 2018-03-15
  Anslaget tas ner: 2018-04-06
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsen 2018-03-15

  Anslagsdatumet: 2018-03-15
  Anslaget tas ner: 2018-04-06
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsen 2018-02-21

  Anslagsdatumet: 2018-03-08
  Anslaget tas ner: 2018-04-04
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05

  Anslagsdatumet: 2018-03-08
  Anslaget tas ner: 2018-04-04
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens teknikutskott §§16-20,22 2018-03-05

  Anslagsdatumet: 2018-03-08
  Anslaget tas ner: 2018-04-04
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2018-03-01

  Anslagsdatumet: 2018-03-06
  Anslaget tas ner: 2018-03-28
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Kommunstyrelsens teknikutskott § 21 2018-03-05

  Anslagsdatumet: 2018-03-05
  Anslaget tas ner: 2018-03-28
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv

Aktuella kungörelser

För närvarande finns inga aktuella kungörelser.