Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän) detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras anslagsbeviset på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid har du som kommuninvånare på dig att eventuellt överklaga något  beslut.

Protokollen  läggs ut på hemsidan då de är justerade, vilket normalt sker cirka 7 dagar efter sammanträdet.

Originalprotokollen  från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskott och Kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljö och byggnadsförvaltningen).

Personuppgifter

I de protokoll som innehåller personuppgifter markeras namnet  med ett X så att inga personuppgifter för en enskild person läggs ut om man inte godkänt det.

Läs mer om personuppgiftslagen.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
KFU170223.pdf 87 kB 2017-03-06 13.45
KFU170420.pdf 143 kB 2017-04-24 09.00
KFU170523.pdf 148 kB 2017-05-24 13.08
KFU170614.pdf 90 kB 2017-06-21 07.46
KFU170914.pdf 207 kB 2017-09-18 09.20
KFU171003.pdf 61 kB 2017-10-09 11.13
KFU171025.pdf 114 kB 2017-10-27 13.19
KFU171129.pdf 104 kB 2017-11-30 16.12
KFU171214.pdf 100 kB 2017-12-21 11.44

Riksdagens dokument