Filipstads kommun startsida
Filipstads logotyp

Val och folkomröstning

Under 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Den 9 september 2018 äger valen rum. På den här sidan uppdaterar vi under året med information och länkar till allt som har med valen att göra.

I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum:

  • till riksdagen 
  • till landstingsfullmäktige 
  • till kommunfullmäktige 
  • till Europaparlamentet.

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. I maj vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstinget bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.


Valnämndens ordförande

Helene Larsson-Saikoff (S)
Tel. 070-350 07 76

 

Övriga ledamöter i Valnämnden

Christina Persson (S) 1:e vice ordförande
Patrik Fornander (M) 2:e vice ordförande
Ann-Marie Rosö (S)
Gisela Nyquist (-)

Kontaktinformation Kommunkansliet - val