Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Förenings- och folkrörelsestipendiet

De två förenings- och folkrörelsestipendierna på vardera 5 000 kr finns för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsen samt inom annat förenings- och folkrörelsearbete.

Stipendierna kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller har en anknytning till kommunen.

Stipendiaterna utses av kommunstyrelsen. Stipendiernas utdelning sker i samband med Kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som Kommunstyrelsen beslutar.

Sista ansökningsdag är 30 september. Blanketter hittar du bland våra e-tjänster.

Stipendiater 2016

Föreningsstipendiet: Roger Larsson för sitt engagemang inom cykelklubben Filip, inte minst för barn och unga.

Folkrörelsestipendiet: Jonny Jönsson för ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom ungdomsfotbollen, Byalaget och Folkets hus i Lesjöfors.

Tidigare stipendiater

Senast uppdaterad: 2017-08-04