Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Jubileumsfond

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2011 att inrätta en Jubileumsfond till förmån för barn och ungdomar. Fonden avser att stimulera och uppmuntra barn och ungdomar för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott, förenings- fritids- och folkrörelseverksamhet.

Fonden ger två stipendier om vardera 5 000 kr till barn och ungdomar upp till 25 år.
Stipendiaterna utses av Kommunstyrelsen och utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges avslutande höstsammanträde eller vid tillfälle som kommunstyrelsen beslutar.

Stipendierna kan utdelas till personer eller grupper som är verksamma i Filipstad eller som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Sista ansökningsdag är 30 september. Blankett hittar du bland våra e-tjänster.

Stipendiater 2016

Johan Ekeberg för sitt breda musikintresse inom pop, folkmusik och framför allt jazz.

Ajla Omic för sitt stora intresse för simning med hård träning och deltagande i tävlingar.

Jonatan Frykholm för sin målmedvetna satsning på ishockey inom Örebro hockey J20 superelit.

Tidigare stipendiater

Senast uppdaterad: 2017-08-04