Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter
Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Sparbanksgatan 1

naringsliv@filipstad.se

Agneta Svensson
0590-612 16, 073-275 5786
agneta.svensson@filipstad.se

Stöd att söka

Uppstartande företag

Starta eget bidrag
Genom Arbetsförmedlingen, kräver arbetslöshet eller risk för arbetslöshet.
Ger tillgång till rådgivning via Nyföretagarcentrum.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiering via ALMI
Företagslån — Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering — För dig som säljer till utländska marknader.
Mer information >>öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet inklusive Leader
Företagsstöd via Landsbygdsprogrammet och leader är avslutat med programperioden 2007-2013. Mer information om nästkommande period, 2014-2020 kommer under våren 2014.

Sysselsättningsbidrag, Tillväxtverket
I Filipstad ges stöd enbart till nyetablering av verksamhet inom tillverkning, bearbetning eller förädling, tjänste- eller serviceverksamhet samt turistverksamhet. Mer information>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redan etablerade företag

Finansiering via ALMI
Företagslån — Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering — För dig som säljer till utländska marknader
Mer information >>öppnas i nytt fönster

Affärsutvecklingscheckar, Tillväxtverket
Programmet öppnas under februari 2014.

Regionalt bidrag till företagsutveckling Länsstyrelsen
Stöd lämnas till ombyggnation, maskiner, utrustning samt produktutveckling, marknadsföring och utbildning. I Filipstad är stödinsatsen max 35% av investeringskostnaderna.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionalt investeringsstöd Tillväxtverket
Stöd lämnas till investeringar till byggnader, maskiner, konsulttjänster och utbildning samt tjänstesektorn som är inriktad på en större marknad än den lokala och/eller regionala marknaden. Stöd lämnas upp till 30% av investeringskostnaderna.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommersiell Service Länsstyrelsen
Dagligvarubutiker på gles- och landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet till investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsultcheck, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ger 50% max 150 000:- i stöd till bland annat internationalisering, kompetensutveckling kopplat till universitet/högskola, aktiva miljöåtgärder och effektivisering av LEAN-produktion.
Mer information>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet inklusive Leader
Företagsstöd via Landsbygdsprogrammet och leader är avslutat med programperioden 2007-2013. Mer informationom nästkommande period 2014-2020 kommer under våren 2014.


Kompetensutveckling

Affärskraft Värmland
Via handelskammaren VärmlandUtbildning för företag mellan 1-9 anställda. Utbildningar inom generella områden. Kostnad 1000:- per företag, då får alla anställda ta del av en utbildning.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster