Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Stöd att söka

Uppstartande företag

Starta eget bidrag
Genom Arbetsförmedlingen, kräver arbetslöshet eller risk för arbetslöshet.
Ger tillgång till rådgivning via Nyföretagarcentrum.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiering via ALMI
Företagslån — Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering — För dig som säljer till utländska marknader.
Mer information >>öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet
Företagsstöd via Landsbygdsprogrammet är avslutat med programperioden 2007-2013. Mer information om nästkommande period, 2014-2020 kommer under våren 2015.


Redan etablerade företag

Finansiering via ALMI
Företagslån — Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering — För dig som säljer till utländska marknader
Mer information >>öppnas i nytt fönster

Affärsutvecklingscheckar, Tillväxtverket
Riktar sig till företag med 2-49 anställda med minst 1 miljon i omsättning. Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och utveckling av varor och tjänster. Det finns möjlighet att söka 50 000-250 000:-, man får ersättning för halva utvecklingskostnaderna.
Mer information>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Regionalt bidrag till företagsutveckling Länsstyrelsen
Stöd lämnas till ombyggnation, maskiner, utrustning samt produktutveckling, marknadsföring och utbildning. I Filipstad är stödinsatsen max 35% av investeringskostnaderna.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionalt investeringsstöd Länsstyrelsen
Stöd lämnas till investeringar till byggnader, maskiner, konsulttjänster och utbildning samt tjänstesektorn som är inriktad på en större marknad än den lokala och/eller regionala marknaden. Möjlighet att söka stöd till lönekostander som alternativ investeringskostnad. Stöd lämnas upp till 30% av investeringskostnaderna.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommersiell Service Länsstyrelsen
Dagligvarubutiker på gles- och landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet till investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsultcheck, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ger 50% max 150 000:- i stöd till bland annat internationalisering, kompetensutveckling kopplat till universitet/högskola, aktiva miljöåtgärder och effektivisering av LEAN-produktion.
Mer information>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammet inklusive Leader
Företagsstöd via Landsbygdsprogrammet och leader är avslutat med programperioden 2007-2013. Värmlands BergsLAG är inte ett prioriterat leaderområde i den nya programperioden 2014-2020. En arbetsgrupp har bildats av de leaderområden som inte är prioriterade i Sverige för att få till stånd en förändring.


Kompetensutveckling

Affärskraft Värmland
Via handelskammaren VärmlandUtbildning för företag mellan 1-9 anställda. Utbildningar inom generella områden. Kostnad 1000:- per företag, då får alla anställda ta del av en utbildning.
Mer information >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster