Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Matavfall

Filipstads kommun har infört insamling av matavfall hos villahushåll och 2016-2017 fortsätter införandet i flerfamiljshus och verksamheter.

Anslutningsgraden i villa ligger för närvarande på 82% och materialet är av god kvalitet!

 

Varför samla in matavfall?

Genom att sortera ut matavfallet lyfter vi ca 40 % av vår soppåse från energiåtervinning till biologisk återvinning (material återvinning), ett steg i rätt riktning. Allt avfallsarbete går nämligen ut på att deponera så lite som möjligt, hellre energiåtervinna, än bättre är det att materialåtervinna, och allra bäst är så klart att återanvända eller helt enkelt se till att avfall ej uppstår!

Biogas och biogödsel

En vanlig svensk soppåse innehåller nästan 40 % matavfall. Det kan vara mat med utgånget datum, matrester, kaffesump, äppelskruttar och potatisskal. Denna typ av avfall är en resurs som vi kan ta tillvara och göra något bra av. Ur matavfall kan nämligen biogas och biogödsel utvinnas. Biogas används som drivmedel i fordon och bidrar inte till växthuseffekten såsom bensin, diesel och fossilgas gör. Biogödsel ersätter konstgödsel på våra åkrar och minskar därmed brytningen av den ändliga fosformalmen i världen.

Miljömål

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och att minst 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara senast år 2018. Över hälften av alla kommuner i Sverige har redan infört utsortering av matavfall och nu håller även Filipstads kommun på att dra sitt strå till stacken.

Mer information

Kontaktinformation

Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2017-07-12