Filipstads kommun startsida

Tillgänglighet och anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder

Filipstads kommuns tillgänglighetshandbok berättar hur vi kan skapa en kommun som är tillgänglig för funktionshindrade.

Förhandsvisning för tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad står i handboken?

Tillgänglighetshandboken handlar om bostäder, offentliga lokaler, kommersiella lokaler och utomhusmiljö. I handboken finns krav och riktlinjer som förklarar vad enkelt avhjälpta hinder kan vara. Kan även hämtas som tryckt exemplar hos receptionen i kommunhuset.

Du som har förslag på hinder som kan tas bort för att förbättra tillgängligheten kan lämna det i formuläret.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet är högre tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna: 

  • ta sig fram till, in i och runt i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde 
  • ta sig fram på jämna, fasta och halkfri gångytor 
  • ta sig fram längs gångytor utan att stöta på omarkerade hinder 
  • ta sig fram via hissar, ramper och trappor där nivåskillnader förekommer 
  • hitta och använda handikapparkeringsplatser 
  • hitta och använda offentliga toaletter 
  • vistas i publika lokaler med goda ventilations-, ljus och ljudförhållanden 
  • vistas i allergifria miljöer 

Anmälan om ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder, på allmän plats och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Enligt Boverkets föreskrifter, BFS 2003:19, ska näringsidkare, fastighetsägare och kommuner att fortlöpande undanröja enkelt avhjälpta hinder.

Anmälningsformulär om ett enkelt avhjälpt hinder

Du kan göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder i formuläret så skickas det in direkt till kommunen. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas om det anses att det ger nytta och om förutsättningarna på platsen gör det möjligt. Anonyma bidrag kan inte besvaras men om du lämnar kontaktuppgifter kan vi fråga mer om hindret.
Kontaktuppgifter
Allmän handling
När du skickar en fråga eller en synpunkt via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.
Personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera din fråga eller synpunkt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.