Filipstads kommun startsida

Föreningar kan söka stöd från RF-SISU Värmland

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheterna och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Värmland, fokuserat på barn- och ungdomsidrott.

Föreningarna kan söka stöd för att:

  • Köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning
  • Genomföra annorlunda idrottsverksamheter
  • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar

Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningar att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer.

Mer info: https://www.rfsisu.se/varmland/bidragochstod/Coronaochidrotten/stodforattanpassatraningarundercoronakrisen/ Länk till annan webbplats.