Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Högstadiet har ordinarie undervisning och viss distansundervisning

Två skolbyggnader med gräsmattor i förgrunden

Ferlinskolan har viss distansundervisning för åk 8 och 9 under januari. Stålvallaskolan har ordinarie undervisning på skolan. Utvärdering görs kontinuerligt.

Utifrån det rådande smittskyddsläget och dialog med smittskyddsläkaren i Värmland beslutades det att återgå till ordinarie undervisning från och med vårterminens start den 11 januari 2021 för eleverna på högstadiet.

Beslutet utvärderas kontinuerligt och kan innebära att det ändras om smittspridningen ökar eller det råder personalbrist.

Ferlinskolan har gjort flera riskbedömningar och förändringar i lokalerna föratt minska trängsel. Trots detta finns problem med trängsel inom vissa områden och under vissa tider. Distansundervisning kommer införas för Ferlinskolans åk 8 och 9 från 18 till 31 januari för att begränsa antalet elever som vistas på skolan samtidigt. Åk 7 är på skolan, medan åk 8 och 9 är på skolan växelvis olika dagar.

Stålvallaskolan har ordinarie undervisning på skolan.

Om det finns oro gällande detta beträffande underliggande sjukdomar hos elever eller nära anhöriga så rekommenderas det att kontakta behandlande läkare för råd och anvisningar.