Filipstads kommun startsida

Information kring skyddsutrustning inom vård och omsorg

Under den senaste tiden har många frågor kring skyddsutrustning inom vård och omsorg florerat, inte minst på sociala medier. Filipstads kommun följer Region Värmlands rekommendationer när det gäller skyddsutrustning.

Det finns många som uttalar sig kring ämnet skyddsutrustning. Budskapen varierar och stämmer inte alltid, vilket kan skapa osäkerhet och oro.

Nu är det viktigare än någonsin att vi följer rådande rekommendationer och instruktioner, så att vården och arbetsmiljön ska bli så bra och så likvärdig som möjligt i den här akuta situationen.

Samordning för att säkra tillgången till skyddsutrustning

Filipstads kommun jobbar hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs och samordnas av Region Värmland.

Användande av skyddsutrustning

Filipstads kommun följer Region Värmlands rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till:

  • Handskar
  • Handsprit
  • Ytdesinfektion
  • Plastförkläde
  • Skyddsvisir
  • Munskydd (efter beslut från sjuksköterska eller distriktssköterska)

Tillverkning av visir i kommunhuset

Skyddsutrustning i mötet med de som har symtom eller är konstaterat smittade

I både regioner och kommuner är tillgången till skyddsutrustning en utmaning. Inom vård och omsorg behöver vi därför ta ett gemensamt ansvar för att använda skyddsutrustningen på rätt sätt och där den behövs, det vill säga i mötet med en vårdtagare som har symtom eller som är konstaterat smittad av covid-19.

Instruktioner för användande av plastförkläde, visir och munskydd vid arbete hos misstänkt eller konstaterat smittad

Se Region Värmlands rutin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medarbetare som har frågor

Medarbetare som har frågor kan alltid kontakta sin chef eller tjänstgörande sjuksköterska/distriktssköterska.