Filipstads kommun startsida

Kommunens stabsarbete i och med coronasituationen

Vi berättar här om hur det dagliga arbetet inom staben fungerar.

Kommunchefen beslutade den 13 mars att kommunen skulle gå upp i stabsläge. Det innebär bland annat att kommunledningen och nyckelpersoner varje morgon stämmer av situationen. De flesta deltagarna deltar i mötena via sin dator numera, för att vi inte ska vara så många i sammanträdesrummet.

Lägesbild och åtgärder

Varje stabsorientering startar med en uppföljning av gårdagens åtgärder och frågeställningar. Sedan följer en presentation av omvärldsanalys (vad sker på nationell, regional och lokal nivå). Efter det meddelar varje verksamhet hur läget är och om det uppstått nya händelser eller situationer sedan igår. Mötet avslutas med att arbetsuppgifter fördelas och beslut dokumenteras.

Struktur för att hantera situationer

Genom detta arbetssätt har vi byggt en struktur som säkerställer att kommunen kan hålla ihop sitt uppdrag att hantera situationen. Strukturen är ett gott stöd, inte minst om eller när kommunledning och nyckelpersoner behöver gå hem på grund av sjukdom.

Vi förbereder även organisationen inför ett riktigt skarpt läge med hög sjukfrånvaro under några veckor. Därav genomförs en kompetensinventering för att se vilka medarbetare som kan hjälpa till om det hela utvecklas till ett kritiskt läge. Vidare utarbetas rutiner för att frivilligorganisationer som anmält sig ska kunna hjälpa till.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

Vi följer alltid rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med flera och utgår från dem i ställningstaganden kring våra verksamheter.

Viktigt nu är att minska smittspridning.

Tack för visad hänsyn av alla!

Det är oerhört glädjande att se hur väl alla i Filipstads kommun deltar i arbetet, följer anmodade rutiner och bidrar med tankar och idéer!