Filipstads kommun startsida

Landshövdingen kom på besök

Värmlands landshövdning Georg Andrén fick en genomgång av läget i kommunen och deltog på en av utbildningarna för omvårdnadspersonalen.

19 maj fick Filipstads kommun besök av Georg Andrén, som är landshövding i Värmlands län.

Representanter från kommunledningen berättade om kommunens krisarbete i coronapandemin och alla åtgärder vi har gjort för att minska smittspridning.

Landshövdningen blev imponerad över allt arbete som har genomförts och hur vi som en liten kommun har byggt upp rutiner och åtgärder för att hantera coronasituationen.

Han fick också delta på dagens utbildningstillfälle i basala hygienrutiner för omvårdnadspersonal. Utbildningarna som pågår nu för all omvårdnadspersonal handlar om att ge personalen en grundläggande utbildning i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas. Detta för att alla ska ha samma uppdaterade information och känna sig trygga på arbetet.