Filipstads kommun startsida

Lottakåren hjälper till under personalvaccineringen

Två personer från Lottakåren tar emot en vårdpersonal i en korridor

Tack till Filipstads Lottakår, som är frivilliga och hjälper till med att vara dörrvärdar när våra medarbetare inom vård och omsorg kommer för att vaccinera sig.

Just nu är vi i fas 1 i vaccineringen mot covid-19. I denna fas vaccineras personer på våra särskilda boenden, dem som har hemsjukvård eller hemtjänst, deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg.

Filipstads Lottakår är med och hjälper till nu när personalen som jobbar inom vård och omsorg vaccinerar sig.

- Vi slussar in personalen här, prickar av dem på listan och ser till att det inte blir kö där inne. Det är bra att vi kan göra en insats, säger Britt från Lottakåren.

Även medarbetare inom kommunens olika förvaltningar är dörrvärdar under vaccineringen - tack till alla som hjälper till!

Läs mer om vaccineringen