Filipstads kommun startsida

Luncherbjudande för gymnasieelever

Filipstads kommun har beslutat att med start onsdag 1 april till och med 10 juni kommer gymnasieelever folkbokförda i Filipstads kommun att erbjudas lunch för avhämtning hos någon av de restauranger i kommunen som anslutit sig.

Filipstads kommun kommer att använda sig av en lösning där varje enskild gymnasieelev får en personlig QR-kod skickad via mejl. Den personliga koden är aktiv mellan 11.00 och 14.00, måndag till fredag terminen ut, med undantag för påsklovet. Gymnasieelever kan, mot uppvisande av QR-kod och en giltig id-handling, hämta ut en lunch per dag.

Elever på Spångbergsgymnasiet kommer få sin QR-kod automatiskt på sin skolmejl. Elever som är folkbokförda i Filipstad kommun men som inte går på Spångbergsgymnasiet behöver anmäla sig.

Gymnasieelever hittar mer information på www.filipstad.se/elevrestauranger-elev

Vill du veta mer i detalj hur det går till på restaurangen finns mer information på www.filipstad.se/elevrestauranger-restaurang