Filipstads kommun startsida

Möjlighet till ombyte för omvårdnadspersonal i ny lokal i centrala Filipstad

Omvårdnadspersonal som har ombyte/dusch vid Vikhyttegatan kan även vara i ambulansens gamla lokal. Detta är ännu en åtgärd för att minska smittspridningen. 

Alla arbetsplatser inom Filipstads kommun har gjort riskbedömningar i och med coronasituationen. Medarbetare har tillsammans med chefer gått igenom hur smittspridning kan undvikas och hur man kan tänka för att hantera coronasituationen på sina arbetsställen.

Något som uppmärksammades var omklädningsrummen för omvårdnadspersonalen i centrala Filipstad. Det är den arbetsplats som har flest medarbetare och det är trångt att byta om efter arbetspassen. En åtgärd som nu är gjord med tanke på detta är att kommunen kommer att skriva avtal med Region Värmland för att få nyttja deras lokal där ambulansen tidigare varit. Det gäller nu till och med i höst och sedan kommer nytt beslut att tas. Medarbetarna kommer nu att kunna dela upp sig och byta om och duscha både i den vanliga och nya lokalen. Båda lokalerna ligger vid Vårdcentralen.

Övriga arbetsplatser har också de sett över sina omklädningsrum och löst hur man byter om på bästa sätt för att minska smittspridningen. Åtgärder är också gjorda sedan tidigare i grupprum och andra gemensamma personalutrymmen. Sittplatser har här glesats ur och det har satts upp markeringar för att man lättare ska kunna hålla avstånd.

Tillsammans hjälps vi alla åt att minska smittspridningen.