Filipstads kommun startsida

Nu startar vi upp arbetet med att skapa Covid-team

En mindre grupp kommer att specialutbildas. Detta är en förberedelse för att kunna vårda brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.

Nu skapar vi ett specialteam som ska arbeta med brukare som har misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänsten och våra särskilda boenden. Det gör vi för att minska smittspridningen inom vården och för att det ska bli en bra och trygg arbetsmiljö för alla.

Medarbetarna i teamet kommer att få en specialutbildning och kompetenta och engagerade kollegor. Naturligtvis kommer teamet ha god tillgång till adekvat skyddsutrustning.