Filipstads kommun startsida

Om regeringen beslutar att stänga förskolor och skolor

Om förskolor och skolor stängs behöver vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet meddela sitt behov av barnomsorg.

Filipstads kommuns förskolor och grundskolor har öppet tills att regeringen beslutar om annat. Om regeringen beslutar att förskolor och skolor i Sverige ska stängas kommer ändå vissa förskolor och fritids att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i sin "Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet" listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om hur du som vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om stängning. Du kan inte anmäla behov innan regeringen kommit med ett sådant beslut.