Filipstads kommun startsida

Regler för dig som besöker ett av kommunens särskilda boenden

Tegelhus med en ingång, fönster och balkonger

Besöksförbudet på de särskilda boendena hävs. Du har som besökare ett stort eget ansvar över att följa de rekommendationer som finns!

Utifrån Folkhälsomyndighetens och smittskydd Värmlands rekommendationer för att undvika smittspridning uppmanas besökare att:

 • Stanna hemma vid symtom på Covid-19 eller om man har någon med konstaterad Covid-19 i sitt hushåll.
 • Tänka på att personer över 70 år och andra riskgrupper bör begränsa sina fysiska kontakter.
 • I första hand fortsätta att träffa din närstående utomhus.
 • Ringa till boendet på telefon innan du kommer på besök så att någon kan möta upp dig i entrén och följa dig till den som du ska besöka. Telefonnummer anges nedan. Observera att rutinerna på Rehab- och korttidsenheten skiljer sig något åt då det inte är ett boende utan en enhet, se nedan.
 • Begränsa antalet besökare till högst 2 i taget.
 • Ha god handhygien; använd handsprit (eller tvätta händerna vid ankomst till boendet) som finns tillgänglig vid entrén. Hosta och nys i armvecket.
 • Inte vistas i gemensamhetsutrymmen under besöket. Gå direkt till och från er närståendes lägenhet.
 • Hålla minst en armlängds avstånd mellan er som besökare och er närstående.
 • Gärna använda våra besöksvisir som våra medarbetare lånar ut till er om ni tycker det är svårt att följa rekommendationerna om fysisk distansering.
 • Meddela personalen när du vill lämna enheten.

Du har som besökare ett stort eget ansvar över att följa de rekommendationer som finns!

Vid lokala utbrott kan andra rekommendationer komma att gälla!

Vi håller i och håller ut tillsammans!

Telefonnummer särskilda boenden:

 • Älvkullen:
 • Gläntan A 0590-615 59 / Gläntan B 0590-615 60
 • Kullen A 0590-615 61/ Kullen B 0590-615 62
 • Brinken 0590-615 63 / Backen 0590-615 64 / Loftet 0590- 615 65
 • Dungen 0590-615 66 / Heden 0590-615 67 / Vallen 0590-615 68 / Dalen 0590-615 69
 • Paradisgården 073-062 35 19 eller 070-273 51 84
 • Tallhöjden 072-230 51 57
 • Gullvivan 072-229 78 41
 • Enheten i Lesjöfors 0590-17 31 63
 • Åhrlundsgården 0590-17 31 81

Telefonnummer gruppbostäder:

 • Klippgatans gruppbostad 070-260 00 95
 • Storbrovägens gruppbostad 072-548 18 87
 • Blombackavägens gruppbostad 072-599 03 79
 • Tegnérvägens gruppbostad 070-260 00 96

Telefonnummer Rehab- och korttidsenheten (Eklunden):

 • Ring till enheten på telefon 0590-613 90 innan du kommer på besök så att någon kan möta upp dig vid dörren in till enheten och följa dig till den som du ska besöka.

På rehab- och korttidsenheten har vi följande besökstider:

 • Vardagar 13:30 – 18:00
 • Helger 11:00 – 16:00