Filipstads kommun startsida

Regler för restauranger, caféer och skolmatsalar i coronatider

Folkhälsomyndigheten kom 24 mars ut med en ny föreskrift med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Av föreskriften framgår att:

  • besökare endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet

Här har vi samlat frågor och svar om vad dessa regler innebär:

Vilka berörs av dessa regler?

De verksamheter som berörs av reglerna är till exempel restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.

Vad ska serveringen göra för att minska risken för smittspridning?

Restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska:

  • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord. Personal ska helst bära ut beställningarna.
  • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
  • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer
  • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Får man servera buffé eller låta kunderna hämta sin mat?

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Maten och redskap bör vara kort tid på buffén för att minska risken för kontamination. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Måste hämtmat hanteras på ett särskilt sätt?

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan enligt livsmedelsverkets bedömning.

Vad händer om restaurangen/verksamheten inte uppfyller kraven?

Smittskydd Värmland kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven. Om restaurangen har gjort tillräckliga rättningar ska Smittskydd Värmland besluta att de får öppna igen.

Kommer kommunen att kontrollera att restauranger följer reglerna?

Det är i första hand verksamheterna själva som ska se till att de följer reglerna. Kommunen kommer inte att göra särskilda kontroller med anledning av detta. Om kommunen får klagomål på aktörer som inte följer reglerna kan kommunen göra kontroller i samråd med Smittskydd Värmland.

Hur länge gäller dessa regler?

Föreskriften trädde i kraft den 25 mars 2020 och gäller som längst till den 31 december 2020.