Filipstads kommun startsida

2020-03-18

Särskild utbildning för vuxna övergår till distansutbildning den 20 mars

Elever och personal på vuxenutbildningen kommer att få detaljerad information under torsdagen den 19 mars.