Filipstads kommun startsida

Skolavslutningarna 11 juni blir annorlunda i år med

Udde med träd, vid sjön Smeddammen omringad av skog.

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs en rad åtgärder under den tid som de allmänna råden gäller. Även i år kommer skolavslutningarna att se annorlunda ut.

Skolavslutningar inom grund- och grundsärskola

Utifrån rådande situation och restriktioner gällande pandemin så kommer även i år skolavslutningar ske utan närvaro av vårdnadshavare eller nära anhöriga. Detta gäller för samtliga kommunala grund- och grundsärskolor i kommunen.

För ytterligare information kontakta respektive rektor.

Studenten

I år kommer Spångbergsgymnasiet göra ett liknande upplägg som förra året. Det som gäller är endast 2 anhöriga per student på skolans område.

Utspringet är fördelat på tre tillfällen och två utspringsområden.

Här finns schema för utspring

Privata mottagningar och fester

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Var gärna utomhus.

Maximalt åtta personer får delta i privata sammankomster. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

Den som hyr ut lokaler ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Studentflak, karnevalståg och studentbussar är förbjudna enligt beslut från Transportstyrelsen.

Trevlig sommar!

En trevlig och skön sommar tillönskas alla elever och skolpersonal!