Filipstads kommun startsida

2021-03-24

Skolor stängs på grund av ökad smittspridning

Text: Information om coronavirus

Rekommendationen från Smittskydd i Värmland är att vissa skolor ska stängas ner som en försiktighetsåtgärd på grund av smittoläget.

Beslut om stängningen har fattats efter samråd med Smittskyddsläkare på Region Värmland.

Orsaken är en ökad smittspridning inom skolor, så detta görs som en försiktighetsåtgärd, då smittspridningen ökat i hela länet de senaste veckorna.

Förskolan Hyttan i Brattfors

Öppnar 7 april igen efter att ha varit stängd.

Åsenskolan inklusive fritids

Distansundervisning för förskoleklass-åk 6 till 12 april. Från 13 april sker närundervisning på skolan igen.

Strandvägsskolan inklusive fritids

Distansundervisning för förskoleklass-åk 6 till 12 april. Undantaget grundsärskolan. Från 13 april sker närundervisning på skolan igen.

Ferlinskolan

Distansundervisning gäller till 16 april.

Spångbergsgymnasiet

Distansundervisning gäller för samtliga elever vid Spångbergsgymnasiet den 12 april (inklusive elever på introduktionsprogrammen). Fjärr- och distansundervisning kombinerad med närundervisning bedrivs vid Spångbergsgymnasiet 13-30 april.

För elever vid introduktionsprogrammen planeras för närundervisning under perioden 13 april — 30 april.

Rektor planerar för att eleverna gradvis återgår till närundervisning med hänsyn taget till den lokala smittspridningsläget av corona/covid-19.

Smittskydd Värmlands rekommendation, 2021-03-31, avseende fjärr- eller distansundervisning, ligger till grund för beslutet.

Undantag från distansundervisningen gäller för praktiska moment som inte kan skjutas upp och andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Vårdnadshavare har kontaktats

Rektor och personalen har kontaktat berörda vårdnadshavare.

Provta vid minsta symtom

Region Värmland uppmanar alla att provta sig vid symtom på Covid-19. Detta gäller alla åldrar vid minsta symtom. Barn -12 år provtas på vårdcentralen (ring för att boka). Äldre provtas vid ishallen från 25 mars (plats anges vid bokningen på 1177).

E-tjänst för anmälan om barnomsorg

https://e-tjanster.filipstad.se/18_SamViklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster