Filipstads kommun startsida

2020-04-07

Sommarjobb för ungdomar ställs in

Tyvärr måste vi meddela att det inte kommer erbjudas några kommunala feriearbeten eller feriepraktik sommaren 2020.

Feriearbete för ungdomar födda 2002-2003 och feriepraktik för ungdomar födda 2004 kommer inte att kunna sökas i år 2020.

Detta beslut fattades 6 april av kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av att kommunen inte har möjligheter att verkställa det. Coronasituationen medför många olika begränsningar för oss i flera verksamheter. Gällande feriearbete och feriepraktik innebär det att vi inte har tillräcklig tillgång till varken arbetsplatser eller handledare.

Vi beklagar detta men vi ser tyvärr inte någon möjlighet att kunna ordna med feriearbeten eller feriepraktik i år.