Filipstads kommun startsida

Symtomfria barn och vuxna ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Nu ska även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma, precis som äldre elever och vuxna.

Detta är enligt Region Värmlands förhållningsregler från 2 december.

Boende i samma hushåll

För dig som bor i samma hushåll som en person som testats positivt för covid-19 gäller följande, även om du inte har några symtom och även om du ännu inte blivit kontaktad av vården och fått förhållningsregler:

  • Vuxna och barn: Du ska stanna hemma från arbete, förskola samt skola och ska inte delta i fritidsaktiviteter, även om du inte har några symtom.

Läs mer om hushållskontakter på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Värmland har bestämt denna regel (att även barn ska stanna hemma om någon i hushållet har covid-19) utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation som kom 1 december.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna är att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. De bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt. Förändringen görs för att skapa lugn och arbetsro i skolan.

Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens nyhet om att symtomfria barn bör stanna hemma när någon i familjen har covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.