Filipstads kommun startsida

Undantag från besöksförbud på särskilt boende för personer med antikroppar

Det råder nationellt besöksförbud på äldreboenden. Undantag från besöksförbudet kan beviljas i enskilda fall om vissa villkor är uppfyllda. Det är alltid en verksamhetschef som beslutar om undantag från besöksförbudet kan ske.

Filipstads kommun följer den rutin som smittskydd, Region Värmland tagit fram och som grundar sig på Folkhälsomyndighetens kriterier.

Besök utomhus är alltid att föredra om det är möjligt, i övrigt gäller följande:

  • Det ska finns särskilda omständigheter som motiverar besöket.
  • Risken för smittspridning på boendet ska bedömas som liten.
  • Besökaren måste vara frisk och får inte ha sjukdomskänsla eller symtom på covid-19.
  • Besökaren ska ha genomgått covid-19 och kunna uppvisa ett positivt antikroppstest som bedöms som tillförlitligt. Testet får inte vara äldre än 6 månader. Verksamhetschefen bedömer vilka antikroppstest som är tillförlitliga.

Vid besöket ska rekommendationer om minst två (2) meters avstånd och god handhygien följas enligt de nationella rekommendationerna.

Om du som närstående önskar att ett undantag görs från besöksförbudet så kontaktar du enhetschefen på det aktuella boendet som ansvarar för att önskemålet handläggs vidare.