Filipstads kommun startsida

Valborg och första maj blir inte som vanligt

Eld med ett rött kryss ovanpå motivet

2021 blir ännu ett år utan traditionellt firande. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg räknas som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I enlighet med covid-19-lagen (pandemilagen) får dessa samla som mest åtta deltagare.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande stor i samhället. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med att lättnader i restriktionerna inte är att vänta förrän tidigast den 17 maj.

Valborg och första maj får därför endast firas i en liten krets med bara våra allra närmaste i år. Tänk på att hålla avstånd både ute och inne.

Covid-19-lagen begränsar antalet deltagare i allmänna sammankomster, som till exempel demonstrationer, första majtåg, offentliga tillställningar och publika valborgseldar, till max åtta deltagare.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta. Privata hemmafester regleras inte av covid-19-lagen, men omfattas däremot av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Det är fortsatt vårt gemensamma ansvar att följa de råd och rekommendationer som finns, även om det känns tungt och vi längtar tillbaka till det vanliga livet.

Tack för att du håller i och håller ut!