Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Allmänhetens frågestund - detta gäller från 1 juli

30 personer vända med ryggen mot kameran sitter i biosalongen

En ny arbetsordning klubbades på kommunfullmäktige den 13 juni 2024.

Allmänhetens frågestund

39 §

Allmänhetens frågestund ska vid varje sammanträde utgöra en punkt på dagordningen. Frågestunden ska omfatta maximalt cirka 30 minuter av sammanträdestiden.

Rätt att ställa frågor har samtliga folkbokförda i kommunen.

Frågor ska inlämnas skriftligt till kommunstyrelsens kansli senast fem dagar före sammanträdet. Kommunfullmäktige behandlar endast frågor av allmänt intresse som avser den kommunala verksamheten. Anonyma frågor och frågor rörande myndighetsutövning behandlas inte.